KİLİM

İnsanoğlu yaşam evresinde giyindi ve  sonra  evinin temel ihtiyacı olan ısınmada kilimi dokudu Kilimi estetik hale getirerek yaşamının bir parçası haline getirdi .Akabinde kilim yapmak saygın bir halk sanatına çevrildi. doğal boya (kök boya) ve yün, el yapımı kilimler kültürel bir olgudur. Her tasarım kullanılan desenler belli bölgelerin işareti ve sembolleridir. Bir bakıma kilim kadar üzerindeki desen de kültür mirasının kendisidir.  Kilimlerde çeşitli hayvan, çiçek ağaç gibi figüratif motiflerin yanı sıra soyut motifler de yer alır. Verni art salonda  bulunan kilimler , Havsız halı niteliğiyle adını Aldığı Verniyi baş tacı etmiş üzerindeki ‘’Ejderha’’ deseni ile su, bereket, güç ve kuvveti anlatmış, Kıskançlık ve korkuları; "Kurt ayağı" ve "Akrep" motifi ile, muhabbeti, sevgiyi, sohbeti ve faniliği, "Muhabbet Kuşu" motifi ile, erkekliği, yiğitliği ve kavgacılığı; "Koç Boynuzu" motifi ile dile getirirken, bitki ve çiçek figürleri bereketi, üretkenliği ve mutluluğu ifade etmiştir. "Gelin Kız" da denilen "Eli Belinde" adlı motif gene üretkenliği ve kısmeti simgeler. Hayat ağacı figürü ise ölümsüzlüğün simgesidir. Bunun gibi birçok duygu ye düşünce değişik motifler ve sembollerle anlatılmaya çalışılmıştır. Motiflerin oluşturduğu desenler de belli bir hikayeyi ve olayı anlatmaktadır .Verni Art Salon Antika kilim ve türevlerinden oluşan koleksiyonumuzda   Sizleri  eşsiz bir görsel zenginliğe bekliyoruz