HALILAR

HALI

Nedenler…Yollar…Yolculuklar… Birbirinden farklı kültürlerin dünya üzerindeki coğrafyalarını değiştirdi. Neden ve sonuçları değişkenlik gösteren bu halk yolculukları, kültür farkı gözetmeksizin birkaç önemli ihtiyacı sabit kıldı…

Bazen bir örtü, bazen bir döşeme… Bazen de bir perde veya aksesuar olarak kullanılmaya başlayan halılar, Azerbaycan sanatındakini yerini M.Ö. 2000’li yıllarda çoktan almıştı. İhtiyaçlar zamanla güzellik ve estetikle buluşmaya başlayınca, 3.-5. yüzyıllarda halılar ipek, altın ve gümüş iplerden üretilmiş, 16. ve 17. yüzyıllarda özellikle Tebriz’de yapılan inci ve mücevher gibi taş bezemelerle eşsiz bir değere ulaşarak,  18.yüzyılda her hanlığın kendi halıcılık atölyesi ve atölyelere özgü ekoller oluşmuştur. Bu değer Avrupalı ressamların resim ve minyatürlerinde de etkisini göstermiştir.

Azerbaycan halıları sanat dalı olarak coğrafi konum, desen, kompozisyon, renk uyumu ve üretim özellikleri dikkate alındığında; UNESCO’nun da koruma altına aldığı 7 halıcılık ekolünde tasnif edilmiştir.

Halılarda alışılagelmiş düz ve dikey desen kullanımından sonra, geometrik desen başta olmak üzere, Eski Türk halklarının Su, Güç kuvvet ve bereketi temsil eden ejderha desenli dokumalar genel olarak Verni adı ile anılmıştır. Galerimiz bu değerli ismi alarak, eşsiz  güzellikteki Azerbeycan halı koleksiyonunu sizlerin de beğenisine sunmaktadır.