ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİ

ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİ

Aynı kökten iki halkın, ortaçağdan itibaren toprak bütünlüğü yaşadığı dönemler de dikkate alındığında; paylaştıkları sanat dallarının pek çoğunda genetik esaslara dayanan inanç, kültür ve mitoloji birliği yaşaması, zaman zaman üslup farkı olsa bile, bu birlikteliğin en temel sonuçlarının resim alanında görülmesi şaşırtıcı değildir.

1800’lü yıllarda minyatürde görülen İran etkisinin, 1900’lü yıllarda sosyal realizmin modern resime olan etkisiyle, Türk kültür geleneğinin en değerli örneklerinin bir miras olarak korunması mümkün olmuştur.

Özgün tarzlarıyla sosyal realizm, milli ruh ve evrensellik kavramlarını eserlerinde yaşatan Azeri ressamların ilhamlarını, Gobustan bölgesindeki kaya resimlerinin köklü tarihinden edindikleri göz önüne alındığında, Verni Sanat Galerisi’nin, ulusal ve uluslar arası platformda hak ettikleri değere ulaşmış değerli Azerbaycanlı ressamların eserlerine kucak açması kaçınılmazdır.